گالری ما

8 مزیت فوق العاده زندگی مینیمالیستی

فواید زندگی مینیمالیستی چیست و چه تاثیری دارد؟ مینیمالیسم راهی برای متوقف کردن سرسختی دنیای اطراف ماست ؛ ما در جامعه ای زندگی می کنیم که به ذخیره اجناس خود تکیه می کند؛ ما مواد مصرفی، تملکات مادی، خرت و پرت، قرض، حواس پرتی و سر و صدا را کامل مصرف می کنیم آنچه که به نظر نمی رسد داشته باشیم، […]