گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان

طراحی داخلی پنت هاوس اقای بهارستانی در سبک مدرن

طراح:
مهندس سیدین
نوع پروژه:
طراحی داخلی
موقعیت:
کرمان- بلوار جهاد
کارفرما:
آقای بهارستانی
استراتژی:
مدرن
سال ساخت:
1396

[75مترمربع]

اتاق خواب

[36مترمربع]

فضاهای بهداشتی

[98مترمربع]

نشیمن و پذیرایی

[45مترمربع]

آشپزخانه