گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان

طراحی داخلی پروژه روما همزمان با طراحی نمای این پروژه انجام شد.

این پروژه با مجموع متراژ 1400 مترمربع در کل طبقات در بلوار امام رضای شهرک الهیه کرمان ساخته شده است.در طراحی داخلی این پروژه با استفاده از رنگهای خنثی و ترکیب با چوب و سنگ فضایی متعادل و مدرن با رویکردی مینیمال پدید آورد.

طراح:
مهندس سیدین
نوع پروژه:
طراحی داخلی
موقعیت:
کرمان-شهرک الهیه
کارفرما:
مهندس نجفی
استراتژی:
مدرن
سال ساخت:
1400

[55مترمربع]

اتاق خواب

[16مترمربع]

فضاهای بهداشتی

[68مترمربع]

نشیمن و پذیرایی

[25مترمربع]

آشپزخانه