گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان

طراحی نمای کلاسیک پروژه روما 1 همزمان با طراحی داخلی این پروژه انجام شد.

طراحی نمای این پروژه در سبک رومی یا کلاسیک با جزییات کامل انجام شد.

 

طراح:
محمدحسین سیدین
نوع پروژه:
طراحی نما
موقعیت پروژه:
کرمان-شهرک الهیه
کارفرما:
آقای مهندس نجفی
استراتژی:
کلاسیک(رومی)
زمان انجام پروژه:
1400