گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان

طراحی نمای پروژه آقای دکتر محمد حسنی به همراه طراحی داخلی این پروژه انجام گردید.

طراحی داخلی این پروژه با نمای تمام سنگ در نمای اصلی ساختمان و ترکیب سنگ و آجر در دیواهای حیاط انجام شد.استفاده از فلز و ناودانی و بندهای متنوع برای بیشتر شدن هر چه بیشتر جزئیات انجام گردید.

طراح:
محمدحسین سیدین
نوع پروژه:
طراحی نما
موقعیت پروژه:
کرمان-بلوار پزشک
کارفرما:
آقای دکتر محمد حسنی
استراتژی:
مدرن
زمان انجام پروژه:
1400