گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان

طراحی نمای تجاری پروژه مهرشاد در سبک کلاسیک

پروژه شامل یک واحد تجاری دو طبقه میباشد.با متراژ 600 مترمربع

طراح:
محمدحسین سیدین
نوع پروژه:
طراحی نما
موقعیت پروژه:
کرمان-خیابان همتی فر
کارفرما:
آقای مهدی زاده
استراتژی:
کلاسیک(رومی)
زمان انجام پروژه:
1398