گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان
طراح:
مهندس سیدین
نوع پروژه:
طراحی داخلی
موقعیت:
کرمان-شهرک الغدیر
کارفرما:
مهندس حسینی
استراتژی:
مینیمال
سال ساخت:
1399

[35مترمربع]

اتاق خواب

[16مترمربع]

فضاهای بهداشتی

[40مترمربع]

نشیمن و پذیرایی

[30مترمربع]

آشپزخانه