گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان
طراح:
مهندس سیدین
نوع پروژه:
طراحی داخلی
موقعیت:
کرمان-خیابان همتی فر
کارفرما:
آقای الله دادی
استراتژی:
مدرن و مینیمال
سال ساخت:
1400

[75مترمربع]

اتاق خواب

[26مترمربع]

فضاهای بهداشتی

[80مترمربع]

نشیمن و پذیرایی

[40مترمربع]

آشپزخانه