گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان

طرحی داخلی پروژه دوبلکس برج هزار و یکشب:

این پروژه شامل طراحی واحد دوبلکس برج ده طبقه هزارویکشب میباشد.طراحی مدرن فضاهای داخلی این واحد با رنگهای خنثی و استفاده از متریالهای چوب،میکروسمنت و پتینه انجام شده است.که باعث ایجاد فضایی آرام اما لوکس گردیده است.

طراح:
مهندس سیدین
نوع پروژه:
طراحی داخلی
موقعیت:
کرمان-خیابان هزارویکشب
کارفرما:
خانم مشایخی
استراتژی:
مدرن
سال ساخت:
1400

[85مترمربع]

اتاق خواب

[36مترمربع]

فضاهای بهداشتی

[138مترمربع]

نشیمن و پذیرایی

[55مترمربع]

آشپزخانه