گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان
طراح:
مهندس سیدین
نوع پروژه:
طراحی داخلی
موقعیت:
کرمان-بلوار شیراز
کارفرما:
مهندس حسن زاده
استراتژی:
مدرن و مینیمال
سال ساخت:
1397

[75مترمربع]

اتاق خواب

[26مترمربع]

فضاهای بهداشتی

[98مترمربع]

نشیمن و پذیرایی

[35مترمربع]

آشپزخانه