گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان
طراح:
محمدحسین سیدین
نوع پروژه:
طراحی نما
موقعیت پروژه:
کرمان-بلوار پزشک-بلوار هدایت
کارفرما:
آقای مهندس کمالی
استراتژی:
مدرن
زمان انجام پروژه:
1400

در طراحی نمای این پروژه از متریال سنگ و چوب استفاده شد،اما در حین اجرا با درخواست کارفرما برای کم شدن هزینه ها از آجر طرح چوب استفاده شد.که سعی کردیم با بند کشی و اجرای مناسب دورنمای چوب احساس شود.