گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان
طراح:
مهندس سیدین
نوع پروژه:
طراحی نما
موقعیت:
کرمان-خیابان هلال احمر
کارفرما:
مهندس کمالی
استراتژی:
مدرن
سال ساخت:
1401

این پروژه در خیابان هلال احمر کرمان توسط مجموعه معماری پادیاو طراحی و اجرا گردید.