گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان
طراح:
مهندس سیدین
نوع پروژه:
طراحی نما
موقعیت:
کرمان-خیابان هزار(پارک جنگلی)
کارفرما:
مهندس خجندی
استراتژی:
مدرن
سال ساخت:
1401

جزئیات طراحی

طراحی نمای پروژه پنج طبقه مهندس خجندی

این پروژه در پنج طبقه شامل پیلوت و 4 طبقه مسکونی در هشت طبقه که طراحی نما و طراحی داخلی این پروژه در استودیو معماری پادیاو انجام گردید.