گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان
طراح:
مهندس سیدین
نوع پروژه:
طراحی نما
موقعیت:
کرمان-شهرک باهنر
کارفرما:
مهندس شیخی
استراتژی:
مدرن
سال ساخت:
1401