گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان
طراح:
مهندس سیدین
نوع پروژه:
طراحی نما
موقعیت:
کرمان-خیابان زریسف
کارفرما:
آقای اسماعیلی
استراتژی:
مدرن
سال ساخت:
1403

جزئیات طراحی

طراحی نمای مدرن پروژه دوبلکس آقای اسماعیلی

این پروژه واقع در خیابان زریسف طراحی داخلی و طراحی نما در مجموعه معماری پادیاو انجام گردید.