گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان
طراح:
مهندس سیدین
نوع پروژه:
طراحی داخلی
موقعیت:
کرمان-خیابان هزارویکشب
کارفرما:
خانم مشایخی
استراتژی:
مدرن
سال ساخت:
1402

جزئیات طراحی

طراحی داخلی مدرن پروژه گالری طلا و جواهر واقع در خیابان هزارویکشب

پروژه در حین اجرا به دلیل تغییر نظر کارفرما و به دلیل مشکلاتی مالی در جهت کم هزینه تر شدن با تغییراتی اجرا گردید.