گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان
طراح:
مهندس سیدین
نوع پروژه:
طراحی داخلی
موقعیت:
کرمان-شهرک باهنر
کارفرما:
مهندس فرحبخش
استراتژی:
مدرن
سال ساخت:
1401

جزئیات طراحی

طراحی داخلی مدرن پروژه نیم دوبلکس مهندس فرحبخش در کرمان

طراحی کلیه فضاهای این پروژه توسط استودیو معماری پادیاو انجام شد.