گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان
طراح:
مهندس سیدین
نوع پروژه:
طراحی داخلی
موقعیت:
کرمان-شهرک باهنر
کارفرما:
دکتر علی یظهری
استراتژی:
مدرن
سال ساخت:
1401

جزئیات طراحی

طراحی داخلی مدرن پروژه دوبلکس ظفر در کرمان

این پروژه مربوط به برج ظفر میباشد و یک واحد  400 مترمربعی دوبلکس از این پروژه میباشد.

طراحی کلیه فضاهای این پروژه توسط استودیو معماری پادیاو انجام شد.