گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان
طراح:
مهندس مشهدی
نوع پروژه:
طراحی داخلی
موقعیت پروژه:
تهران
رندرینگ پروژه:
مهندس محمدحسین سیدین
استراتژی:
کلاسیک(رومی)
زمان انجام پروژه:
1399