گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان
طراح:
مهندسین مشاور آتریسان
نوع پروژه:
طراحی داخلی
موقعیت پروژه:
کرمان-بیمارستان سیدالشهدا
رندرینگ:
مهندس محمدحسین سیدین
استراتژی:
نئوکلاسیک
زمان انجام پروژه:
1397