گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان

طراحی داخلی پروژه تالار تشریفاتی عمارت به همراه طراحی نمای این پروژه انجام شد.

طراحی شامل طراحی سقف های کاذب فضاهای داخل و …میباشد.

طراح:
مهندس سیدین
نوع پروژه:
طراحی داخلی
موقعیت:
کرمان-هفت باغ علوی
کارفرما:
آقای دهقان
استراتژی:
مدرن
سال ساخت:
1397