گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان

پس از انجام طراحی داخلی تالار تشریفاتی عمارت سفید طبق نظر کارفرما طراحی نما و محوطه پروژه با رویکرد کلاسیک انجام گردید.

در طراحی این پروژه تمرکز تیم طراحی علاوه بر زیبایی و تاکید برجزییات در نظر داشتن صرفه جویی در هزینه های اضافه بود البته تا جایی که از زیبایی و ارزش های پروژه کم نگردد.

 

طراح:
محمدحسین سیدین
نوع پروژه:
طراحی نما و محوطه
موقعیت پروژه:
کرمان-هفت باغ علوی
کارفرما:
آقای دهقان
استراتژی:
کلاسیک(رومی)
زمان انجام پروژه:
1397