گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان

طراحی نمای مدرن آقای دکتر حسن پور با متریاهای چوب و سیمان سفید در سبک مدرن

طراح:
محمدحسین سیدین
نوع پروژه:
طراحی نما
موقعیت پروژه:
جیرفت
کارفرما:
آقای دکتر حسن پور
استراتژی:
مدرن
زمان انجام پروژه:
1397