گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان
طراح:
مهندس سیدین
نوع پروژه:
طراحی داخلی
موقعیت:
کرمان-شهرک لاله
کارفرما:
آقای صادقی
استراتژی:
مدرن و مینیمال
سال ساخت:
1398

[45مترمربع]

اتاق خواب

[20مترمربع]

فضاهای بهداشتی

[88مترمربع]

نشیمن و پذیرایی

[45مترمربع]

آشپزخانه