گالری ما

طراح:
محمدحسین سیدین
نوع پروژه:
طراحی نما
موقعیت پروژه:
ماهان
کارفرما:
آقای افشارمنش
استراتژی:
مدرن
زمان انجام پروژه:
1398