گالری ما

طراح:
محمدحسین سیدین
نوع پروژه:
طراحی نما
موقعیت پروژه:
شهرک باهنر
کارفرما:
آقای مهندس کمالی
استراتژی:
کلاسیک(رومی)
زمان انجام پروژه:
1400