گالری ما

طراح:
محمدحسین سیدین
نوع پروژه:
طراحی نما
موقعیت پروژه:
کرمان-شهرک لاله
کارفرما:
خانم مهندس کاویانی
استراتژی:
کلاسیک(رومی)
زمان انجام پروژه:
1399