گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان

طراحی پروژه سه طبقه آقای دکتر علوی در سبک کلاسیک بهمراه طراحی سردر و دیوارهای حیاط

طراح:
محمدحسین سیدین
نوع پروژه:
طراحی نما
موقعیت پروژه:
رفسنجان
کارفرما:
آقای دکتر علوی
استراتژی:
کلاسیک(رومی)
زمان انجام پروژه:
1400