گالری ما

طراحی داخلی پروژه 300 مترمربعی مهندس مهدیزاده
طراحی داخلی پروژه ده واحدی لومانا در کرمان
طراحی داخلی پروژه مسکونی مهندس فرحبخش در کرمان

طراحی نمای دوبلکس پروژه هزار در سبک کلاسیک 

طراح:
محمدحسین سیدین
نوع پروژه:
طراحی نما
موقعیت پروژه:
کرمان خیابان هزار
کارفرما:
آقای دکتر محمدی
استراتژی:
کلاسیک(رومی)
زمان انجام پروژه:
1400